شماره تماس 1 :‌  09123981390

شماره تماس 2 :‌  09129530476

شماره تماس 3 :‌  09126109811

 

نشانی دفتر :‌ تهران، جاده خاوران، پاکدشت، شهرک صنعتی خاتون آباد، خیابان صنایع، شرکت چنل چیر